|  Архів Газети Чернігівщина архів газети | 2:43 | 05.26.2024

COVID-19 і доплати медикам

Професійна спілка медичних працівників України надала роз’яснення щодо виплати доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

З 12 березня до 11 травня 2020 р. на всій території України установлено карантин відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2» від 11 березня 2020 р. № 211 зі змінами (далі — постанова № 211).

Пунктом 2 постанови № 211 на час карантину встановлено заборону на здійснення низки видів діяльності, крім, зокрема, провадження медичної практики.

Відповідно до Наказу МОЗ України «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб» від 25 лютого 2020 р. № 521, розділ «Особливо небезпечні інфекційні хвороби» Переліку доповнено новим пунктом: «39. COVID-19».

Згідно з частиною третьою статті 37 Закону України «Про захист  населення  від інфекційних хвороб» (далі — Закон) роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб (епідеміологічне обстеження, лікувальні, профілактичні та протиепідемічні заходи, у тому числі дезінфекційні) належать до робіт з особливо шкідливими та шкідливими умовами праці.

Перелік посад медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах із шкідливими та особливо шкідливими умовами праці в осередках інфекційних хвороб, визначається Кабінетом Міністрів України. На цих працівників поширюються встановлені законодавством умови оплати праці, заходи соціального захисту, пільги та компенсації.

Право встановлювати умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, працюють із живими збудниками інфекційних хвороб та в осередках інфекційних хвороб, виконують інші роботи, пов’язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб, надано центральному органу виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення (стаття 40 Закону).

На виконання зазначених положень Закону Міністерством праці та соціальної політики України затверджено наказ «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб» від 2 червня 2003 р. № 145 (далі — Наказ № 145).

Положеннями Наказу № 145 передбачено такий порядок оплати праці за умовив становлення Кабінетом Міністрів України на відповідних територіях карантину:

а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок)пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу;

б) працівникам науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, які мають науковий ступінь та безпосередньо зайняті на роботах в епідемічному вогнищі з ліквідації захворювань серед людей на особливо небезпечні й небезпечні інфекційні хвороби, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох посадових окладів без врахування доплат і надбавок, що встановлені для відповідних працівників науки та освіти, пропорційно відпрацьованому часу;

в) працівникам, якізалучаються закладами охорониздоров’я для проведенняконсультаційхворим на особливо небезпечні й небезпечніінфекційніхвороби, оплата праціздійснюється за ставками погодинної оплати праці, збільшенимиу три рази.

На виконання постанови № 211, абзацу другого підпункту «а» підпункту 1.1 пункту 1 Наказу № 145, 02.04.2020 р. МОЗ України видано Наказ № 768,    «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох посадових окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року».

Персональний  перелік працівників, яким здійснюється зазначена доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

При визначенні такого переліку слід враховувати, зокрема, таке.

За Стандартами медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затвердженими наказом МОЗ України «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» від 28.03.2020 р. № 722, інфікування SARS-CoV-2 відбувається контактним та крапельним шляхами. У групі осібі знайвищим ризиком зараження знаходяться особи, які перебували в контакті з пацієнтами або надають медичну допомогу проводять догляд за ними.

Контактними визначаються працівники закладів охорони здоров’я, що підпадають під такі визначення:

1) медичний працівник або інша особа, яка надає екстрену медичну допомогу стаціонарну медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19;

2) працівники  мобільних бригад закладів охорони здоров’я з відбору зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2, працівники лабораторних центрів та лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, які отримано від хворих на COVID-19;

3) працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо брали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для проведення ПЛР-дослідження, навіть за умови використання наведеними категоріями працівників відповідних засобів індивідуального захисту.

Слід зазначити, що медичним працівникам, які працюють у закладах (відділеннях) охорони здоров’я, визначених для надання екстреної та стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 (у тому числі працівникам мобільних бригад із проведення заборів біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на коронавірусну хворобу, а також спеціалізованих бригад екстреної медичної допомоги та тим, хто зайнятий епідеміологічними обстеженнями, лікувальними, профілактичними, протиепідемічними та дезінфекційними заходами), доплата в розмірі трьох посадових окладів (тарифних ставок) здійснюється за весь фактично відпрацьований в цих умовах час.

До цих працівників належать також медичні працівники, які здійснюють усі види лабораторних досліджень крові та матеріалів, які надходять від хворих на  коронавірусну хворобу протягом робочого часу.

Медичним працівникам виїзних бригад екстреної медичної допомоги, які протягом місяця виконували декілька викликів до хворих на коронавірусну хворобу або осіб з підозрою на цю хворобу, а також медичні працівники, які  залучаються закладами охорони здоров’я для проведення консультацій хворим на коронавірусну хворобу або з підозрою на цю хворобу, підтверджену згодом лабораторним тестуванням, оплата праці здійснюється за ставками погодинної оплати праці, збільшеними в три рази, за фактично відпрацьовані години з такими хворими. Фактичні години роботи зазначених працівників реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу відповідного закладу охорони здоров’я.

Для проведення зазначених виплат 25.03.2020 р. Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» та затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів системи охорони здоров’я (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 250» від 15.04.2020 р. № 285) (далі — Порядок).

Пунктом 11 Порядку встановлено, що за рахунок видатків, визначених в абзаці восьмому пункту 3 Порядку, може  здійснюватися доплата за березень 2020 р. медичним та іншим  працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у порядку, визначеному умовами оплати праці медичних та інших працівників за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також  в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, затверджених Мінсоцполітики (Наказ № 145).

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС), затвердженими спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» зі змінами від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — наказ № 308/519), якщо інші, відмінні умови оплати праці, не передбачені укладеним у закладі колективним договором.

Посадові оклади з урахуванням підвищень відображаються у графі 12 тарифікаційного списку закладу охорони здоров’я (додаток 1 до наказу № 308/519) та затверджуються у штатному розписі закладу у графі «Посадовий оклад (грн.)», типова форма якогоз атверджена наказом  Міністерства фінансів України «Про затвердженнядокументів, щозастосовуються в процесівиконання бюджету» від 28.01.2002 р. № 57.

Прикладинарахування доплати медичнимпрацівникамвідповіднодо наказу № 145.

Приклад 1: лікар-інфекціоніст, який має першу кваліфікаційну категорію, працює в інфекційному відділенні лікарні, включеної до переліку закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). У березні 2020 р. відпрацьовано норму робочого часу 161,7 годин, з яких 50 годин — у нічний час.

Посадовий оклад лікаря становить 5 124,44 грн = 4 456 грн (12 тар. розряд за ЄТС) + 668,44 грн (підвищення на 15% за роботу у шкідливих умовах праці).

Доплата (COVID-19) за березень відповідно до наказу № 145 становитиме15 373,32 грн = 5 124,44 грн х 3 (підпункт а) підпункту 1.1. пункту 1 наказу №145).

Приклад 2: фельдшер виїзноїбригадиекстреноїмедичноїдопомоги, якиймаєвищукваліфікаційнукатегорію та стаж роботи 20 років, відпрацював у березні 180 годин (при нормі 161,7 годин), з яких на виклики до хворих на коронавірусну хворобу або до осіб з визначенимвипадком COVID-19, підтвердженимпізніше ПЛР-тестами та/абоапаратами для ПЛР-діагностики COVID-19, витрачено 50 годин.

У цьому разі додатковій оплаті відповідно до наказу № 145 підлягають лише години, витрачені на надання екстреної медичної  допомоги  хворому  на коронавірусну хворобу COVID-19 або особі з ознаками цієї хвороби, підтвердженої пізніше лабораторним тестуванням.

Для визначення годинної ставки необхідно посадовий оклад працівника (тарифну ставку за березень 2020 р.) розділити на середньо місячне число годин за обліковий період, яке розраховується з урахуванням норми тривалості робочого часу за цей період. Визначена таким чином годинна ставка збільшується у три рази та множиться на фактично відпрацьовану з хворим  на коронавірусну хворобу кількість годин (в нашому прикладі – 50 годин).

Основним засобом обліку відпрацьованого працівниками часу є табель обліку робочого часу, який є первинним обліковим документом для нарахування заробітної плати.

Примітка: Роз’яснення з приводу виплати з 01.04.2020 р. доплати у розмірі до 300 відсотків заробітної плати відповідно до абзацу восьмого пункту 34 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких актів України спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» буде підготовлено та направлено після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами.

Інформація пресслужба «Українського медичного часопису»

 

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернігівській області М. ВЕЛИЧКО

Схожі матеріали (за тегом)