|  Архів Газети Чернігівщина архів газети | 6:19 | 12.09.2023

Вірші українців переклали мовою сетсвана в Південній Африці

Приємна новина надійшла з Африки – віші народних поетів України Тетяни та Сергія Дзюби з міста-героя Чернігова перекладені прекрасною мовою сетсвана (setswana).

Сетсвана (тсвана) – мова групи банту, розповсюджена в Південній Африці. Отож представники народу тсвана мешкають не тільки в Ботсвані, але і в сусідніх державах – ПАР, Намібія, Зімбабве. Причому в ПАР їх навіть більше, ніж у самій Ботсвані.

1aa1bot

Писемність цієї мови заснована латиниці. Як і в деяких мовах групи банту, в сетсвані присутні клацаючі звуки («кліки»). А на письмі вони наразі позначаються літерами латинського алфавіту.

Цією мовою спілкується близько п’яти мільйонів людей. Мовою сетсвана в 1857 році перекладена Біблія (це майстерно зробив Роберт Моффет). А першим перекладом у 1827-му став катехізис для дітей. Також Моффет надрукував немало книг у перекладі з англійської мовою сетсвана, популяризуючи християнство та європейську культуру. Першою дійсно незалежною африканською газетою мовою сетсвана стала «Коранта я Бекоана», котру редагував Соломон Плаакі – один із перших просвітителів і журналістів серед тсвана.      

Вірші українців Сергія і Тетяни чудово переклав мовою сетсвана відомий африканський поет, доктор Кеннет Масвабі (Kenneth Maswabi) з Ботсвани. А Сергій Дзюба натомість переклав його вірші українською.

Це 98 переклад творів всесвітньо відомих українських письменників мовами народів світу. Нині в Канаді, у Торонто, готується до друку п’ятитомник Тетяни та Сергія Дзюби «Вірші ста мовами світу», після видання якого в «Золотій книзі рекордів світу», в Індії, буде офіційно зафіксовано ще кілька світових рекордів українського подружжя з Чернігова.

Отже, пропонуємо увазі читачів поезії Тетяни та Сергія в перекладах англійською та мовою сетсвана.

 

By Serhij Dziuba

 

* * *

On eternity’s silver palm

a little girl

combs her hair

with moonlit comb

and doesn’t see her face

in the capricious mirror

where her glance is

with the wrinkles

of an unknown

woman.

* * *

On an island

as distant as Eve’s tears,

hugged tightly

by blinding white rocks,

where the horizon

could be captured

if it didn’t run into the sea,

the music found

a shelter

to give birth

to a Man

and Woman.

* * *

Live long,

write little

and don’t blame Heaven

for your sins.

* * *

Crying beauty:

her eye –

lashes in tears

attract

a rainbow.

* * *

Folks,

please, be quiet –

I cannot hear the sea.

* * *

Old, old

guitar stands heavily

in the corner,

like a child.

* * *

Mo seatleng sa silefera sa bosakhutleng

Mosetsanyana

O kama moreri wa gagwe

Ke kamo ee phatsimiswang ke lesedi la ngwedi

Ga a bone sefatlhego sa gagwe

Mo seiponeng sese sa iketlang

Moteng ditebego tsa gagwe

Di supa bogodi jwa mosadi yoo saitsiweng

* * *

Mo setlhakatlhakeng

Sese kgakala jaaka dikeledi tsa ga Efa,

E atlilwe thata ke mantswe a masweu aa fatlhang,

Le bofelelo jwa lobopo

Bo ka bo botshwarega

Fa ene e sa wele molewatleng,

Mmino o fitlhetse bodulo

Gore o tsalele moteng Monna le Mosadi

* * *

Tshela lobaka

O kwale go sekahe

Mme, o seka wa pateletsa legodimo

Dibe tsa gago

* * *

Selelo sa Mmabontle:

Dintshi tsa Matlho a gagwe

Ditletse dikeledi

Di bitsa motshewabadomo

* * *

Batsadi bame,

Didimalang,

Ga ke kgone go utlwa lewatle

* * *

Katara e kgologolo thata

E eme ka bokete mokhoneng,

Jaaka ngwana

 

By Tetiana Dziuba

 

* * *

The day departed with the railroad station’s clamor,

and the shadows became as long as the tracks

which lead into night’s blind alley.

They are crossed by women,

diminished anna kareninas,

who are sheltered from problems

only till dawn.

* * *

There will be silence the color of hope,

there will be peace the color of happiness,

and the apple will fall, splitting in two;

its halves will be eaten by happy lovers,

who won’t notice the crying Eve behind the branches

cursing her ancient scurvy.

* * *

The salt of time seeps

like sand from an ancient clock,

it burns, aches, irritates

and then dissolves

becoming sea,

in which it’s pleasant to rock

on waves of remembrance.

Unfortunately not for long,

because people are land creatures,

and the sea is of salt.

* * *

Princesses always fell for fools,

says folk

wisdom.

* * *

I ring the numbers, which

I don’t know by heart, at the time

when nobody picks up the phone.

Only then I can hear the message

I always wanted to hear.

 

* * *

Letsatsi le, le emeletse le modumo wa seporo sa terena,

Le meriti ya nna meleele jaaka tsela e ya terena

Ee yang motselenyaneng ee kitlanyeng ya bosigo

E tlolaganngwa ke basadi

Bo Anna Kareninas baba hedileng

Baba sireleditsweng mo mathateng

Gofitlhela mo mosong

* * *

Gotla nna le tidimalo, mmala wa tsholofelo

Gotla nna kagiso, mmala wa boitumelo,

Mme apole etla wa mo setlhareng, e thubagana ka bogare,

Mme bontlha bongwe le bongwe jwa yone botla jewa ke baratani baba itumetseng,

Mme ga bana go lemoga go lela gaga Efa

Fa morago ga dikala

A hutsa bolwetse jwa gagwe jwa bogologolo

* * *

Letswai la nako le a elela

Jaaka motlhaba oo tswang mo tlolokong ya bogologolo thata,

Le a hisa, le utlwisa botlhoko, le go baba

Go tsweng foo, le a nyera, le nna lewatle

Mogo monate go itumela

Mo makgapheng a dikakanyo

Mme hela, e seng molobakeng le letelele,

Kagore batho ke ditshidi tsa lehatshe,

Mme lewatle ke selo sa Letswai

* * *

Barwadiakgosi bana le go ratana le dimatla

Go bua matlhaletlhale a maloba

* * *

Ke leletsa dinumbara, mme

Gake diitse ka tlhogo, ka nako e go senang yoo arabang mogala

Ke gone fela Foo, ha ketla utlwang melaetsa

E kesa bolong go eletsa go e utlwa

 

Translation by Kenneth MaswabiLanguage: Setswana

Мовою сетсвана переклав Кеннет Масвабі (Ботсвана, Африка)

 

А зараз пропонуємо вашій увазі вірші Кеннета Масвабі в перекладі Сергія Дзюби.

 

Kenneth MaswabiД-р Кеннет Масвабі (Dr. Kenneth Maswabi),

Ботсвана, Африка

 

Вивчав медицину в Мельбурнському університеті, в Австралії. Його поезія натхненна Тишею, Спокоєм розуму, тіла і душі. Він вважає себе духовним поетом і пише здебільшого про духовність любові, свідомості та людства. Нещодавно вийшла прекрасна книжка віршів під промовистою назвою «Любов, свідомість і людяність: безтіньовий мрійник… Освітлений шлях тиші». Це – збірка духовних віршів, натхненних Тишею. Поет мешкає в південноафриканській країні Ботсвана.

 

Яка моя гра?

 

Любов, Свідомість і Людяність, –  

Я граю у захисті в серці людства;

І образа – поза межами логіки.

Я – субстанція безумовної Любові,

Тканина Свідомості – мій одяг.

У моєму серці немає темряви – 

Просто яскраві вогні та вази,

Сповнені щирого співчуття. 

Я – посудина чарівних почуттів

І людяна ріка Живої Води.

Приношу знання, розуміння

та мудрість у дім людства,

Але я – не Мудрець:

Просто суміш тиші,

Надії, Віри та Любові.

 

Яке моє улюблене хобі?

 

Мені подобається околиця життя,

Тому що немає барвників, – 

Просто прекрасний, глибокий

Та проникливий смак…

Вам не потрібні ані високий IQ,

Ані п’ять відомих почуттів,

Щоб відчути себе живим.

Власне, не обов’язково бути генієм,

Щоб доторкнутися до посудини

Таємниці.

Адже коли п’янить Тишею – 

Це моя улюблена мить;

Коли усілякі суєта та гамір, і всі

Досягнення раптом відпускають,

Присутня лиш субстанція буття.

І я занурений у безумовну Любов,

Це моє улюблене хобі – 

Бути оголеним у царстві Духа.

 

© Кеннет Масвабі (Kenneth Maswabi)

© З мови сетсвана українською переклав Сергій Дзюба

Схожі матеріали (за тегом)